Horská chata u daniela

Poloha

Horská chata U daniela sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy pri obci Repište v blízkosti famóznych liečivých prameňov najstarších kúpeľov Sklené Teplice. Chata je situovaná v jedinečnom horskom prostredí stredného Slovenska v blízkosti starobylého kráľovského mesta Banská Štiavnica.

Stiahnuť kompletn'ý cenník

Ubytovanie

Pre hostí je k dispozícii ubytovanie v 2 a 4 lôžkových izbách. Štvorlôžkové izby majú poschodové postele. Každá izba má samostatnú kúpeľňu (sprcha) so sociálnym zariadením. Niektoré 2 lôžkové izby majú spoločnú sprchu a WC. Jedáleň s kapacitou do 60 miest je vhodná na pracovné, spoločenské, zábavné a rodinné udalosti (porady, semináre, školenia, svadby, bankety a firemné večierky). Klubovňa s kapacitou 16 miest je určená hlavne na privátne školenia, porady a semináre pre menšie spoločnosti. V apartmáne chaty, klubovni a jedálni je k dispozícii satelitná TV.

Exteriér chaty

V prírodne uzavretom areáli chaty je multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a vlastným osvetlením. Ihrisko je ideálne na futbal, tenis, volejbal, basketbal, stolný tenis, nohejbal a vybíjanú. Pred chatou je rybník, detské preliezačky, keltské ohnisko, vonkajší krb s posedením pod prístreškom, sezónny bufet, uzatváracie parkovisko.

Strava

Chata svojim klientom poskytuje stravovacie služby formou plnej penzie alebo polpenzie. V prípade škôl v prírode a detských táborov je poskytovaná strava 5 x denne a celodenný pitný režim.

Okolie chaty

V blízkom okolí chaty sú termálne pramene obce Sklené Teplice zamerané na liečenie pohybového ústrojenstva. Svetovým unikátom je tu Jaskynný kúpeľ známy ako Parenica. Jeho liečivá sila je známa v celej strednej Európe. V komplexe Relax Thermál *** je vybudovaný saunový svet pre náročnejších klientov. Vo vzdialenom okolí (18 km) je situované starobylé banské mesto Banská Štiavnica (zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCA). Mesto je známe nielen banskými tradíciami ale aj pamiatkami ako Banský skanzen, Nový zámok, Banský archív.

Využitie strediska

Chata U daniela je svojim čistým,  zdravým prostredím a ideálnou polohou vhodná na ubytovanie malých a aj väčších skupín domácich hostí, návštevníkov miestnych kúpeľov, dovolenku rodinného typu, na organizovanie škôl v prírode s kvalitným programom a táborových pobytov detí, koncoročných školských výletov, lyžovačiek, vianočných, veľkonočných a silvestrovských pobytov. Poskytuje vhodné prostredie aj na organizovanie rôznych porád, školení, seminárov, športových sústredení, výcvikov plaveckých, lyžiarskych a ozdravných pobytov pre rôzne vekové skupiny za prijateľné ceny.

Čistota nášho prostredia

Stredisko Horská chata U daniela sa nachádza v  pomerne čistej chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy Motívom vyhlásenia chránenej krajinnej oblasti bola ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných hodnôt, v nadväznosti na cenné pamiatky vývoja techniky, a tiež ochrana širšieho zázemia historického mesta Banská Štiavnica, so zameraním na všestranný kultúrny, vedecký, vodohospodársky a zdravotno – rekreačný význam.

Najvyšší vrchol Štiavnických vrchov je Sitno /1009 m/. Zvetrávaním a rozpadom pôvodného sopečného reliéfu krajiny vznikli skalné veže, steny, ihly, a rozsiahle kamenné moria. Územie je bohaté na liečivé minerálne vody. Len v Sklených Tepliciach vyviera 12 liečivých prameňov. V lesoch oblasti sa nachádza najviac cudzokrajných porastov na Slovensku. V nich žije okolo 116 druhov chránených živočíchov a 30 druhov chránených rastlín.

Z celoštátneho hľadiska je územie CHKO Štiavnické vrchy výnimočné z troch aspektov:

1. je najväčším vulkanickým pohorím Slovenska, so zastúpením takmer všetkých fenoménov vulkanického reliéfu;
2. vyznačuje sa množstvom historických a technických pamiatok roztrúsených vo voľnej krajine i koncentrovaných v sídlach;
3.leží na rozhraní dvoch rozdielnych klimatických typov, čo spôsobuje pozoruhodné prelínanie teplomilných panónskych prvkov flóry a fauny s prvkami horskými, karpatskými.

Ďalšou charakteristickou črtou je jeho bohatá banícka minulosť, dokumentovaná unikátnymi technickými pamiatkami a tiež osobitný krajinársky charakter. Výskytom a počtom minerálov nemá na Slovensku obdobu. Územie je mimoriadne bohaté aj na výskyt minerálov. Nie nadarmo dostalo prívlastok „Mekka sveta minerálov“. Rozvoj baníctva v minulosti si vynútil budovať v oblasti rôzne vodné nádrže /bolo ich približne 130 s dĺžkou napájacích jarkov okolo 130km/. Územie je bohaté na liečivé minerálne vody. Len v Sklených Tepliciach vyviera 12 liečivých prameňov. V 16. - 20. storočí sa tu vybudoval dômyselný vodohospodársky systém slúžiaci ako hlavný energetický zdroj a technologický činiteľ pri ťažbe a spracúvaní rúd. Pozostával z umelých vodných nádrží - tajchov, poprepájaných sieťou zberných a náhonných jarkov a vodných štôlní. Z krajinárskeho hľadiska má územie osobitný charakter.

Striedajú sa tu lesy s pastvinami, lúkami a sídlami. Scenériu dopĺňa množstvo historických a technických pamiatok, roztrúsených
vo voľnej krajine, i koncentrovaných v sídlach. Hydrologicky tvoria Štiavnické vrchy hlavné rozvodie Hrona a Ipľa. Horská mierne chladná klíma vrcholových častí nižšie prechádza do mierne teplej. Snehová prikrývka sa tu udržuje priemerne 100 až 130 dní v roku, priemerný ročný súhrn zrážok nepresahuje 700 - 800 mm.

Celkove sa tu nachádza vyše 100 druhov vtákov, 40 druhov cicavcov, asi 20 druhov rýb, veľké množstvo bezstavovcov. Mnohé z týchto žijúcich živočíšnych druhov sú zákonom chránené. Zo živočíšstva sú hojne zastúpené vtáky, ako orol krikľavý, myšiak hôrny, sova obyčajná a mnoho druhov spevavcov. Vyskytujú sa tu i vzácne mäsožravé cicavce - rys a mačka divá. K najnápadnejším druhom hmyzu patria motýle - vidlochvost feniklový a ovocný, žije tu tiež vzácna modlivka zelená, roháč obyčajný a fúzač alpský.
V opustených banských dielach našlo skrýše niekoľko druhov netopierov, napríklad podkovár veľký, podkovár malý, netopier obyčajný, večernica malá a iné.Štiavnické vrchy sú ideálnym miestom na trávenie voľného času. Nachádza sa tu bohatá sieť turistických chodníkov, množstvo atraktívnych cyklotrás, sú tu aj termálne kúpele v Sklených Tepliciach a termálne kúpalisko vo Vyhniach.