top of page
  • Writer's pictureCK Agentura OK

Hľadáš niečo nové? Hľadáš zážitky, dobrých priateľov, nové skúsenosti? A vieš robiť s deťmi? Tak potom toto je správna ponuka pre teba "ANIMÁTOR"!Počas 30 rokov získavania skúseností, dobrého mena, uznania od detí, rodičov a učiteľov sme spolu objavili nielen talentovaných animátorov, oddielových vedúcich, ale aj veľa úžasných detí, bez ktorých by sme nevedeli vytvoriť tento magický svet a naplniť každého z nás nádherným pocitom zdravého bytia.

Počas tejto doby sa vystriedalo v našom detskom tábore aj veľa vedúcich v dnešnej dobe animátorov. Nadišiel čas obnoviť naše rady o nových členov, ktorí sú ochotní spoločne vytvárať nové zážitky, zábavu a fantasy program v ďalších táboroch pre nových táborníkov.


POŽIADAVKY NA ANIMÁTORA   

o Mať 18 rokov a viac.

o Mať rád deti, nie alkohol, cigarety a svoj mobil

Mať rád prírodu a nie pohodu.

Mať rád priateľov a dokázať žiť pre kolektív (byť tímovým hráčom).

Samostatné kreatívne myslenie, vtipnosť, originalita a nápady.

Zodpovedný prístup k práci a deťom. Byť pre deti vzorom a niečo viac ako len „výchovný dozor" a dať to najlepšie čo človek môže dieťaťu dať.

Poslať mailom prípadne poštou svoju fotografiu (nie staršiu ako 6 mesiacov)


ČO MÔŽE ANIMÁTOR U NÁS ZÍSKAŤ?

spozná pojem animovanie programu

o naučí sa animovať programy a prípadne ich aj vymýšľať

zistí či ho baví práca s deťmi

ukáže svojmu okoliu a hlavne sebe svoje schopnosti a talent

stane sa alebo obľúbeným alebo neobľúbeným – podľa svojho prístupu  k deťom a svojich vlastností

o získa skutočnú praktickú prípravu pre perfektné zvládnutie pozície vedúceho v letnom táborePRACOVNÉ PODMIENKY  (ubytovanie a strava animátorov zadarmo)

Ubytovanie animátorov – 2/4lôžkové izby s vlastným sociálnym a hygienickým zariadením.

Stravovanie animátorov – jednotné 5 x denne spoločne s deťmi a pedagogickým personálom.

Zdravotné zabezpečenie – stredisko má vlastného zdravotníka + auto  non stop 24 hodín.

Počet detí na jedného animátora sa pohybuje od 12 do 15 detí podľa počtu detí na pobyte.

PRACOVNÁ DOBA

Turnusy škôl v prírode sú 5 dňové. Začínajú ráno  medzi  9.00 až 10.00 hod.

Ukončenie školy v prírode a odchod detí je posledný deň opäť ráno do 10.00 hod.

Animovanie hotových programov  pre školopovinné deti (1.prípadne 2.stupeň) prebieha v našom

zariadení alebo v jeho blízkom okolí. Súčasťou programu môžu byť aj poldenné autobusové výlety

do okolitých miest s návštevou príslušných pamiatokANIMOVANIE PROGRAMU

1. Počas pracovných dní (pondelok až piatok)

v poobedňajších hodinách v čase od  14.30 -  17.30 hod. 3 hodiny

vo večerných hodinách  v čase     od 18.30 -  20.30 hod. 2 hodiny prípadne podľa vzájomnej dohody

2. Počas voľných  dní (sobota a nedeľa)

v doobedňajších hodinách v čase  od    9.30 - 12.30 hod. 3 hodiny

o v poobedňajších hodinách v čase  od  14.30 - 17.30 hod. 3 hodiny

o vo večerných hodinách  v čase  od  18.30 - 20.30 hod. 2 hodiny prípadne podľa vzájomnej dohodyANIMOVANIE V LETNOM DETSKOM TÁBORE – ŠKOLENIE ANIMÁTOROV

V prípade záujmu o prácu v letnom detskom tábore je nutné absolvovať víkendové školenie animátorov na Horskej chate U daniela Repište so zameraním na prácu oddielového vedúceho v tábore a s tým súvisiace povinnosti ako aj organizáciu tábora + realizácia táborových programov. Bližšie informácie ku školeniu vám zašleme na vašu emailovú adresu. Po absolvovaní školenia je animátorovi ponúknutý voľný termín na letný tábor.

Comentarios


bottom of page