Ine_pobyty_r%C3%83%C2%A1mik_01_edited.jp
REP 02 Atlantida.jpg
Pozadie_str%C3%83%C2%A1nky_tabor_2350_px
Pozadie_str%C3%83%C2%A1nky_tabor_2350_px

ATLANTÍDA A ZLODEJI SVETLA

Fantasy detský dobrodružný tábor

REP 02 - 8.7. - 15.7.2022

Atlantída bola bohatou a vyspelou krajinou, ktorej obyvatelia nikdy netrpeli chudobou. Boli veľmi cnostní, vzdelaní a viac sa zaujímali o podstatu a hodnoty  života ako o materiálny blahobyt. Okrem toho vedeli pracovať  so zložitými technológiami a veľmi dobre využívali prírodné sily. Podrobne poznali prírodné zákony a žili s nimi v dokonalom súlade. Atlanťania disponovali obrovskými kryštálmi, ktoré slúžili na získavanie energie. Centrálny kryštál  Tuaoi sa aktivizoval slnečnou energiou, ktorá sa cez vysielané lúče mohla posielať do ďalších končín Zeme. Takto získaná energia sa dala použiť na všetko: na pohon podmorských i vzdušných plavidiel, na osvetlenie a vyhrievanie, na prenos rádiových signálov, na zdvíhanie a premiestňovanie ťažkých telies.  Túto energiu obyvatelia Atlantídy využívali aj na omladzovanie a liečenie. No kryštál  Tuaoi mohol byť využitý nielen ako zdroj cennej energie, ale aj ako ničivá zbraň.
 

   Po nejakej dobe sa Atlantída rozdelila na dva proti sebe stojace tábory. Mysliaci a srdcom múdri ľudia sa nazývali Deti svetla. Poznali čistotu a silu myšlienok. Tábor Synovia Beliala, egoistického černokňažníka, boli bezohľadní, nenásytní, pohŕdaví zotročovatelia slabších ľudí, ktorých využívali ako otrokov na ťažké práce. Synov volali Zlodeji svetla. A práve Zlodeji svetla zneužili energiu svetla (kryštály), ktoré mali za následok rozpad kontinentu na niekoľko častí a prinútili k úteku Atlanťanov do iných kútov Zeme. 
   

 Deti svetla sa utiahli na neznáme miesta. Rozhodli sa vybudovať lepšiu civilizáciu a zastaviť Zlodejov svetla, ktorí dosiahli vysokú technickú spôsobilosť a zneužívali ju na zničenie druhých. Zlodeji sa už  tak  zamotali do hmoty, že zabudli na svoj pôvod a dobré vlastnosti.  Ak chceš pomôcť vytvoriť novú civilizáciu, nájsť si nových kamarátov a získať  skutočné zážitky neváhaj a pridaj sa k našej novej hre.
 

   V doplnkovom a večernom programe čaká na deti  kúpanie v táborovom bazéne,  športové hry na multifunkčnom ihrisku, vodná vojna,  penová párty,  Kryštálová diskotéka (úvodná diskotéka s  programom), Ohnivá noc  (táborový oheň s opekaním špekáčikov), Zlodeji svetla (večerná zážitková hra),  Prieskum Atlantídy  (nočná hra),  Svetlo kontra noc (zážitková hra), Karneval (maškarná veselica), Chodníky múdrych detí. Tento tábor je vhodný pre deti od 6 do 14 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať  veľa dlhotrvajúcich zážitkov.

Kód
Termín
Akciová cena do 28.2.2022
Akciová cena do 31.3.2022
Cena pre klientov OK od 1.4.2022
Cena pre nových klientov od 1.4. 2022
REP 02
8.7.- 15.7. 2022
219,90 €
229,90 €
239,90 €
249,90 €

Poznámky k cenám tábora:


14,00 € Povinný príplatok k cene tábora na stravovanie pre účastníkov starších ako štrnásť rokov.


* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2022.
** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2022.
*** Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s. r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2022.
****táto cena tábora je platná pre ostatných nových  klientov od 1. apríla 2022.

CENA TÁBORA ZAHŔŇA
•    4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým zariadením (sprcha + WC na izbe).
•    Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi).
•    Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu).
•    Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora + spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam).
•    Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti).
•    Kúpanie v táborovom bazéne.
•    Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží.
•    Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo-táborovej hre.
•    Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
•    20% /10% DPH + ubytovací poplatok pre OU.