Objednať tábor

Názov - Lovci Drakov

Termín tábora - 01.07.- 08.07. 2020 (8 dní)

Akciová cena do 28.2.2020 - 189,90 €*

Akciová cena do 31.3.2020 - 199,90 €**

Cena pre klientov OK od 1.4.2020 - 209,90€***

Cena pre nových klientov od 1.4. 2020 - 219,90€****

Kód tábora - REP01

Lovci z brloha drakov

Detský rozprávkový tábor

Kde bolo tam bolo jedno malé údolie, v ktorom bývali lovci drakov. Každý rok v lete sa nad údolím prehnala armáda drakov, ktorá občas vystrašila aj samotných lovcov. Stará legenda hovorila, že armáda drakov stále hľadá svojho strateného kráľa, ktorého lovci zranili pri poslednej výprave, keď bránili údolie proti  dračiemu ohňu. Odvtedy kráľa draka nikto už nevidel až do posledného leta. Vtedy syn náčelníka lovcov objavil na brehu horskej bystriny blízko brloha dračí zub.  Nové proroctvo hovorilo, že ten kto získa  sedem dračích zubov  sa stane pánom brloha drakov a získa dračiu silu jeho kráľa.  Táto sila mu prinesie neporaziteľnosť a ochranu celého údolia lovcov z brloha drakov..

V doplnkovom a večernom programe čaká na deti  kúpanie v táborovom bazéne,  športové hry na multifunkčnom ihrisku, Veľká vodná vojna,  penová párty,  Ohnivá veselica lovcov (úvodná diskotéka s  programom), Oheň života (táborový oheň s opekaním špekáčikov), Nočný lov  (večerná zážitková hra), Cesta odvahy (nočná hra),  Lovci kontra draci (zážitková hra),  Karneval (maškarná veselica) . Tento tábor je vhodný pre deti od 6 do 14 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať  veľa dlhotrvajúcich zážitkov.

Poznámky k cenám tábora:

* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2020.
** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2020.
*** Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s. r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2020.
****táto cena tábora je platná pre ostatných nových  klientov od 1. apríla 2020.

Cena tábora zahrňuje:

 • 4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
  zariadením (sprcha + WC na izbe)
 • Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)
 • Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)
 • Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora + spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)
 • Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)
 • Kúpanie v táborovom bazéne
 • Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží
 • Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre
 • Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
 • 20% /10% DPH a ubytovací poplatok