Objednať 1. turnus Objednať 2. turnus Objednať 3. turnus Objednať 4. turnus

Názov - Avatar

1. turnus - 15.07.- 22.07. 2020 (8 dní)

2. turnus - 22.07.- 29.07. 2020 (8 dní)

3. turnus - 29.07.- 05.08. 2020 (8 dní)

4. turnus - 05.08.- 12.08. 2020 (8 dní)

Akciová cena do 28.2.2020 - 189,90 €*

Akciová cena do 31.3.2020 - 199,90 €**

Cena pre klientov OK od 1.4.2020 - 209,90€***

Cena pre nových klientov od 1.4. 2020 - 219,90€****

Avatar - Agalon

Majster učiteľ elementov - AVATAROV útok na planétu K y n a i y a

Top levelový tábor AVATAR vstúpil do siedmeho Kalibutanu. Z Avatara  Suga sa v tomto roku musí stať – Agalon  - majster a učiteľ mladších a nových  Avatarov. Trpezlivosť  opäť ruže prináša. AGALON musí učiť mladších Avatarov poznávať rozdiel medzi dobrom a zlom, upozorňovať na chyby, ktoré menia povahu Avatara, bojovať s násilím, odhaľovať šikanovanie a nevhodné chovanie iných avatarov. Agalon je príkladom rozvahy, múdrosti, čestnosti a spravodlivosti. Na tejto úrovni získa  Agalon schopnosť tvorenia originálnych vecí, dobrých nápadov, ktoré sa dajú uskutočniť v prospech ostatných detí v tábore. Vytvorí vždy niečo vlastné a hodnotné. Tvorí nie pretože musí ale pretože chce.  Agalon má vysokú inteligenciu a rozsiahle vedomosti, ktoré využíva nielen vo svoj prospech ale aj k dobru iných Avatarov. Svoje poznatky zdieľa s mladšími deťmi a posúva ich v ich ďalšom rozvoji.

Okrem hlavného programu je pre deti pripravený aj doplnkový program, ktorý zahŕňa kúpanie v táborovom bazéne , oddychové aktivity, športové aktivity na multifunkčnom ihrisku, záujmové - kreatívne projekty a činnosti, feelingové hry, nočnú hru, opekanie špekáčikov pri táboráku, penovú party, zábavné a večerné programy, hapeningy,  námoty – haluze - halušky,   výlety do blízkeho okolia,  rozhovory pri sviečkach,  diskotéku a rozlúčkový program. Tábor je určený pre deti od 6 do 16 rokov, ktoré chcú mať výnimočné feelingové zážitky, spoznať skutočných priateľov, zlepšiť si svoje JA, vybudovať si svoj fantasy svet a pritom sa dobre zabaviť

Poznámky k cenám tábora:

* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2020.
** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2020.
*** Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s. r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2020.
****táto cena tábora je platná pre ostatných nových  klientov od 1. apríla 2020.

Cena tábora zahrňuje:

 • 4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
  zariadením (sprcha + WC na izbe)
 • Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)
 • Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)
 • Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora + spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)
 • Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)
 • Kúpanie v táborovom bazéne
 • Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží
 • Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre
 • Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
 • 20% /10% DPH a ubytovací poplatok