Šmolkovia a zabudnutá dedina

KÓD Termín tábora Názov
tábora
Dní Akciová cena
do 28. 2.2018
Akciová cena
do 31. 3.2018
Cena pre klientov OK od 1.4.2018 Cena pre nových klientov od 1.4. 2018
REP08 16.08.- 22.08. 2018 Šmolkovia 7 * 120,00 € ** 130,00 € *** 140,00 €  **** 150,00 €

V tomto novom táborovom programe sa Šmolkovia Mudroš, Babroš a Silák po objavení tajuplnej mapy vydávajú spoločne s deťmi na dobrodružnú výpravu Zakázaným lesom plným kúzelných bytostí aby našli dávno stratenú dedinu skôr než sa to podarí starému lišiakovi - čarodejovi Gargamelovi. Na tejto výprave plnej zábavy a dobrodružstva sú Šmolkovia na stope najväčšieho tajomstva šmolkovskej histórie. Táborový program je inšpirovaný rovnomenným detským filmom.

V doplnkovom a večernom programe čaká na deti kúpanie v termálnych prameňoch v Sklených Tepliciach, športové hry na multifunkčnom ihrisku, penová party, Veľká vodná vojna, Modrá slávnosť (úvodná diskotéka s programom), Ohnivá noc (Táborový oheň s opekaním špekáčikov), Šmolkovský karneval (maškarná veselica), Zakázaný les (večerná hra), Straši noc v straši lese (zážitková nočná hra), Ranná rosa (skúšky odvahy a zdravia pre strážcov z lesa). Tento tábor je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať veľa dlhotrvajúcich zážitkov

 

Poznámky k cenám tábora:

* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2018.
** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2018.
** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2018.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2018.

 

Cena tábora zahrňuje
- 4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým 
  zariadením (sprcha + WC na izbe)
- Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
  režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)
- Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k
  lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)
- Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
  spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)

- Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
  celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)
- Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)
- Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží
- Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre
- Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
  zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
- 20% DPH a ubytovací poplatok