TURBO DETI

KÓD Termín tábora Názov
tábora
Dní Akciová cena
do 28. 2.2019
Akciová cena
do 31. 3.2019
Cena pre klientov OK od 1.4.2019 Cena pre nových klientov od 1.4. 2019
REP08 17.08.- 24.08. 2019 Krajina Nikoho a Ničoho 8 * 169,00 € ** 179,90 € *** 189,90 €  **** 199,90 €

Máte doma turbo dieťa? Máte turbo miláčika, ktorého nie je možné unaviť. Chcete mu vybiť baterky a neviete ako? Chcete  aby zažilo akčný týždeň? Ak je vaša odpoveď ÁNO, tak ste na správnom mieste. Ponúkame vám detský turbo tábor - program nabitý akčnými hrami, ktoré deti nielen zabavia ale určite aj unavia. Ponúkame zážitky, radosť, kamarátov, non stop akčný program plný prekvapení, udalostí a multi-levelových hier, hapeningov a tajomstiev.  Fantasy tábor pripravený ako nikdy nekončiaci príbeh. Čo sa bude v našom tábore diať?

Na úvod tábora sa deti ocitnú v krajine NIKOHO A NIČOHO kde vládne jeho excelencia kráľ Nuda a kráľovná Lenivosť. Osud ich rozdelí do šiestich bláznivých ale kúzelných svetov. Úlohou každého teamu je počas tábora vybudovať svojou turbo aktivitou vlastný svet. Deti musia získať čo najviac zázračných vecí (artefaktov) a kúziel, ktoré pomôžu zmeniť krajinu NIKOHO A NIČOHO na miesto zážitkov a radosti a kráľa a kráľovnú zbavia starej kliatby. Nájdu sa niekde turbo deti ktoré zvládnu túto úlohu v našom tábore?

V doplnkovom a večernom programe čaká na deti  kúpanie v táborovom bazéne, športové hry na multifunkčnom ihrisku,  penová party, Veľká vodná vojna,  Turbo slávnosť (úvodná diskotéka s programom), Ohnivá noc (Táborový oheň s opekaním špekáčikov), Turbo karneval (maškarná veselica), Pašeráci  (večerná hra), Hľadanie vodcov  (zážitková nočná hra), Nočný kuriér (večerná hra), Ranná rosa  (skúšky z lesa).  Tento tábor je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať  veľa dlhotrvajúcich zážitkov

 

Poznámky k cenám tábora:

* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2019.
** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2019.
** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2019.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2019.

 

Cena tábora zahrňuje
- 4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým 
  zariadením (sprcha + WC na izbe)
- Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
  režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)
- Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k
  lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)
- Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
  spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)

- Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
  celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)
- Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)

- Kúpanie v táborovom bazéne
- Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží
- Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre
- Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
  zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
- 20% / 10% DPH a ubytovací poplatok