Hrdinovia hviezdnych svetov

Záchrana planéty KRYPTON

 

Kód Termín tábora Názov tábora Dní Akciová cena
do 28. 2.2019
Akciová cena
do 31. 3.2019
Cena pre
klientov OK
od 1.4.2019
Cena pre
nových klientov
od 1.4. 2019
REP 02 06.07.- 13.07. 2019 HRDINOVIA HVIEZDNYCH
SVETOV
8 * 169,00 € ** 179,90€ ***189.90€ ****199.90€ 

Program Xerxes, ktorý ovládal planétu Zem bol minulé leto konečne porazený. Prispeli k tomu aj super entity z iných planét.  Xerxes opustil planétu Zem a rozhodol sa vo vesmíre nájsť si nový cieľ. A našiel. Zamieril na domovskú planétu super detí zvanú Krypton. Ak dokáže ovládnuť Krypton, a poraziť silu jeho obyvateľov a detí, potom získať Zem bude konečne hračka.  „V núdzi poznáš priateľa“ je zákon, ktorí  sa učia všetci kadeti. A strážcovia času naučili mladých kadetov oveľa viac než by sme čakali. Naučili ich predvídať  nebezpečenstvo a skutočne pomáhať priateľom. Všetci sme vedeli, že Xerxes je super technológia, ktorá ovplyvňuje hlavne chovanie a myslenie detí. Strážcovia času začali pripravovať kadetov a ich Skylight na novú dobrodružnú misiu. Štart Skylightu 6.júl 2019 - misia záchrana planéty Krypton - trvanie 8 vesmírnych dní ... Kto sa pridá?

 V doplnkovom a večernom programe čaká na deti  kúpanie v táborovom bazéne,  športové hry na multifunkčnom ihrisku, Veľká vodná vojna,  penová párty,  Večer super deti (úvodná diskotéka s  programom), Planéta ohňa  (táborový oheň s opekaním špekáčikov), Vesmírna búrka (večerná zážitková hra),  Prieskum Kryptonu  (nočná hra),  Kadeti kontra strážcovia (zážitková hra), Karneval (maškarná veselica),Vesmírna akadémia kadetov. Tento tábor je vhodný pre deti od 6 do 14 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať  veľa dlhotrvajúcich zážitkov.

 

Poznámky k cenám tábora:
* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2019.


** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2019.


** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2019.


*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2019.

 

Cena tábora zahrňuje
- 4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým 
  zariadením (sprcha + WC na izbe)
- Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
  režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)
- Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k
  lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)
- Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
  spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)

- Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
  celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)
- Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)

- Kúpanie v táborovom bazéne
- Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží
- Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre
- Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
  zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
- 20% / 10% DPH a ubytovací poplatok