Hrdinovia hviezdnych svetov

Návrat do budúcnosti – MISIA XERXES

                                                                                                                                                                                                                                     

Kód Termín tábora Názov tábora Dní Akciová cena
do 28. 2.2018
Akciová cena
do 31. 3.2018
Cena pre
klientov OK
od 1.4.2018
Cena pre
nových klientov
od 1.4. 2018
REP 02 06.07.- 14.07. 2018 HRDINOVIA HVIEZDNYCH
SVETOV
9 * 160,00 € ** 170,00€ ***180.00€ ****190.00€ 

Po rokoch príprav sa kadeti hviezdnych svetov vydali na cestu do budúcnosti. Skylight ich behom niekoľkých dní dopravil za hranice rodnej galaxie. Po mesiaci cestovania nekonečným priestorom úspešne pristáli na planéte, ktorú pre jej ideálne životné podmienky vybral program Skylightu. Planéta však nebola až taká pustá ako sa na prvý pohľad zdalo. Bola obývaná super civilizáciou tretieho druhu kde všetko ovládala neznáma energia čiernej hviezdy. Kadeti na prvom prieskume zistili krutú pravdu, ktorá im pripadala ako zlý sen.
Skylight prešiel hyper priestorom do budúcnosti a vrátil kadetov na planétu ZEM.

Dávny nepriatelia kadetov známi ako Pátrači však medzitým ovládli ľudskú rasu pomocou programu Xerxes. Z ľudí vytvorili tretí druh – bytosti bez duše – bez lásky – bez citov. Ich životy zmenili pomocou materiálneho blahobytu. Každý mladý aj starý človek sa stal závislý nielen na matérii ale aj na technológiách Xerxesu. Závislosť znamenala koniec slobody, koniec krásy života na Zemi tak ho poznali mladí Kadeti. Kadeti si spomenuli na tajomstvo strážcov UNIVERZA, ktorí v minulosti porazili pátračov. Treba sa vrátiť v čase späť – zmeniť veci u ľudí k lepšiemu tak, aby program XERXES nemohol v budúcnosti existovať. Návrat však nebude ľahký – nájde sa posádka, ktorá sa vydá na Misiu XERXES a porazí tento program?
V doplnkovom a večernom programe čaká na deti kúpanie v termálnych prameňoch v Sklených Tepliciach, športové hry na multifunkčnom ihrisku, penová party, Veľká vodná vojna, Večer hviezd (úvodná diskotéka), Planéta ohňa a života (táborový oheň s opekaním špekáčikov), Tajomstvo strážcov času (večerná zážitková hra), Labyrint (nočná hra), XERXES ( zážitková hra), Karneval (maškarná veselica) a Vesmírna škola kadetov ( zábavné skúšky). Tento tábor je vhodný pre deti od 6 do 16 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať veľa dlhotrvajúcich zážitkov.

Poznámky k cenám tábora:
* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2018.


** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2018.


** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2018.


*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2018.

 

Cena tábora zahrňuje
- 4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým 
  zariadením (sprcha + WC na izbe)
- Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
  režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)
- Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k
  lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)
- Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
  spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)

- Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
  celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)
- Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)
- Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží
- Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre
- Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
  zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
- 20% DPH a ubytovací poplatok