AVATAR - SUGO
VI. K a l i b u t a n – Vodcovia svetov elementov - Feelingový fantasy tábor

KÓD Termín tábora Názov
tábora
Dní Akciová cena
do 28. 2. 2019
Akciová cena
do 31. 3. 2019
Cena pre klientov
OK od 1. 4. 2019
Cena pre nových klientov od 1 .4. 2019
REP03 13.07.- 20.07. 2019 Avatar 8 * 169,00 € ** 179,00 € *** 189,90 € **** 199,90 €
REP04 20.07.- 27.07. 2019 Avatar 8 * 169,00 € ** 179,00 € *** 189,90 € **** 199,90 €
REP05 27.07.- 03.08. 2019 Avatar 8 * 169,00 € ** 179,00 € *** 189,90 € **** 199,90 €
REP06 03.08.- 10.08. 2019 Avatar 8 * 169,00 € ** 179,00 € *** 189,90 € **** 199,90 €

Top levelový tábor AVATAR vstúpil do ďalšieho šiesteho Kalibutanu. Z Avatarov Guardov sa musia stať Sugovia - vodcovia elementov. Treba zvládnuť trpezlivosť, prijať zodpovednosť a vedieť motivovať svojich Avatarov. Trpezlivosť  ruže prináša. Sugo musí mať nekonečné pochopenie - trpezlivosť pre rôzne povahy Avatarov. Nesmie byť arogantný, sebecký ale tolerantný a chápajúci „starší brat“.  Trpezlivo rieši konflikty, problémy  a správanie. Je ten, kto múdro vyrieši spor s trpezlivým a citlivým prístupom, tak aby nikoho neponížil. Získa schopnosť  hovoriť zrozumiteľne s každým o všetkom -  rozprávať k veci a pri tom nehovoriť hlúposti. Vyhýbať  sa klebetám a klamstvám, dobrým a povzbudivým slovom dokázať motivovať svojich Avatarov,  „zapáliť“  ich srdcia a doviesť  skupinu k víťazstvám a k radosti z pobytu. V prípade prehry ich povzbudiť  - v prípade víťazstva pochváliť. Sugo vie  prijať a niesť zodpovednosť za nevhodné chovanie svojich členov, za porážky, za  každú vec, ktorá ubližuje ostatným deťom, za každú problémovú situáciu, za každú nedochvíľnosť sveta, za  podvody Avatarov, za klamstvá a iné  prehrešky proti prírodným a vesmírnym zákonom planéty Avatarov.

Okrem hlavného programu je pre deti pripravený aj doplnkový program, ktorý zahŕňa kúpanie v táborovom bazéne , oddychové aktivity, športové aktivity na multifunkčnom ihrisku, záujmové - kreatívne projekty a činnosti, feelingové hry, nočnú hru, opekanie špekáčikov pri táboráku, penovú party, zábavné a večerné programy, hapeningy,  námoty – haluze - halušky,   výlety do blízkeho okolia,  rozhovory pri sviečkach,  diskotéku a rozlúčkový program. Tábor je určený pre deti od 6 do 16 rokov, ktoré chcú mať výnimočné feelingové zážitky, spoznať skutočných priateľov, zlepšiť si svoje JA, vybudovať si svoj fantasy svet a pritom sa dobre zabaviť.

 

Poznámky k cenám tábora:

* Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do 28. februára 2019.
** Akciová cena tábora je platná pre všetkých klientov pri uhradení plnej výšky ceny táborového poukazu v termíne trvania akcie  do  31. marca 2019.
** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých troch  rokov. Je platná od 1.apríla 2019.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2019.

 

Cena tábora zahrňuje
- 4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým 
  zariadením (sprcha + WC na izbe)
- Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
  režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)
- Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným  autom k
  lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov  a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)
- Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
  spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)

- Školený tím animátorov s pedagogickou praxou  (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
  celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)
- Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)

- Kúpanie v táborovom bazéne
- Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží
- Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre
- Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
  zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.
- 20% / 10% DPH a ubytovací poplatok